Home Tiếng Việt
 
       
   
 
 
 
 
 
Home / Album
Album
 
VBCSD launching (9 photos)
Vietnam Corporate Sustainability Forum on 21st February 2014 (40 photos)
Vietnam Corporate Sustainability Forum on 14th May 2015 (35 photos)
The VBCSD EB Meeting and the Meeting with DPM Vu Duc Dam on 04/12/2015 (58 photos)
Lễ phát động chương trình đánh giá, xếp hạng các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2016 - Kick off seminar on the benchmarking and ranking the most sustainable businesses in Vietnam 2016 (20 photos)
VBCSD EB Meeting on 15/06/2016 - Cuộc họp Ban Điều hành VBCSD ngày 15/06/2016 (30 photos)
Ngày hội Làm sạch Hồ Hà Nội vào ngày 17/09/2016 / "Lake clean up day" event on 17th September 2016 (38 photos)
Vietnam Corporate Sustainability Forum 2016 - Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam 2016 (133 photos)
Launch of 100 sustainable businesses ranking in Vietnam 2016 - Lễ Công bố Bảng xếp hạng các doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2016 (109 photos)
Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam 2017 - Vietnam Corporate Sustainability Forum 2017 (223 photos)